Wij zijn gesloten

Rundvee

Voeders

Van Deursen Diervoeders is officieel verkoper van het De Heus rundveeassortiment. De basis voor het rantsoen is goed ruwvoer. Het uitgebreide assortiment rundveevoeders van De Heus Voeders biedt volop keuzemogelijkheden.    

Begeleiding

Om het optimale rantsoen voor uw rundvee samen te stellen, wordt gebruik gemaakt van een geavanceerd rantsoenberekeningsprogramma. Hiermee wordt nauwkeurig berekend welke aanvulling het basisrantsoen nodig heeft. Ook wordt berekend welk krachtvoer past bij de doelstellingen die u nastreeft op uw bedrijf. Bij de beoordeling van het rantsoen wordt gebruik gemaakt van het SynchroFOS-systeem. De VEM wordt onderverdeeld in verschillende soorten energie: glucogene, ketogene en aminogene energie. Hierdoor is, voor uw melkkoeien, de optimale verhouding tussen melkvet en melkeiwit te realiseren. 

Management

Het resultaat van uw bedrijf is afhankelijk van een goed management. Met behulp van het Saldo Plus Plan worden de sterke punten in kaart gebracht en eventuele verbeterpunten zichtbaar. Samen met uw rundveespecialist van De Heus Voeders wordt een plan opgesteld. Hij helpt u om te komen tot een maximaal bedrijfsresultaat dat voldoet aan uw doelstellingen. Het MelkveeBegeleidingsSysteem is daarbij een hulpmiddel en maakt de krachtvoerkosten inzichtelijk.

Mineralen

De melkveehouderij is volop in ontwikkeling. Schaalvergroting heeft onder andere geleid tot bedrijven met de melkrobot, draaimelkstallen en het gebruik van voermengwagens.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Mede als gevolg daarvan worden de rantsoenen uiteenlopender. Van rantsoenen met veel krachtvoer, ingeval van de melkrobot, tot rantsoenen met een hoog aandeel enkelvoudige grondstoffen c.q. bijproducten. Als gevolg van verminderde bemesting zijn de gehalten aan sporenelementen in het ruwvoer en dus in de rantsoenen, de afgelopen tien jaar sterk gedaald.

Ondersteunen van de gezondheid

Ondersteunen van de gezondheid en de behoefte aan probleemloze duurzame melkkoeien heeft geleid tot extra aandacht voor de mineralenvoorziening van uw (melk)veestapel. RumiAdd is een nieuwe merknaam in mineralenland. Uitgangspunt is doelgerichte oplossingen bieden, gebaseerd op brede praktijkervaringen en kennis van mineralenbehoeften.

MineralenOpMaat

U merkt gelijk de voordelen van MineralenOpMaat, waar u een maatmineraal ontvangt dat precies past bij uw melkveerantsoen en aansluit bij de behoeften van uw koeien. Uw eigen maatmineraal bevat namelijk alle componenten bij elkaar in 1 zak, zodat u als melkveehouder geen 'apotheker' meer hoeft te zijn. Het voeren is heel makkelijk, zonder kans op voerfouten. Herkent u dat kleine componenten vaak niet homogeen door het voer gemengd zijn? Dat gevaar is nu geweken.

Net als u merken wij dat er in de voeding een verschuiving gaande is naar precisielandbouw. Daarin is de juiste balans tussen mineralen en vitaminen steeds belangrijker. Wij weten ook dat er grote diversiteit aan rantsoenen is over de verschillende bedrijven. Dat vraagt om de bedrijfsgerichte benadering bij het samenstellen van mineralen.

U wilt deze voordelen toch ook? Kies daarom voor MineralenOpMaat. Informeer voor de mogelijkheden.

Melkpoeder

Denkavit heeft voor de opfok en afmest van jonge herkauwers onder de naam "Denkamilk" een groot assortiment melkvervangers en gezondheidsproducten. Het assortiment bevat producten voor fokkalveren en geiten- en schapenlammeren.

Denkavit heeft zich gespecialiseerd in de voeding van jonge dieren. De ruime ervaring die Denkavit heeft opgedaan in meer dan vijftig jaar met het houden van vleeskalveren, kan goed vertaald worden naar de melkveehouderij. Een team van specialisten staat voor u klaar om vragen op het gebied van gezondheid, ventilatie, huisvesting of andere vraagstukken met u te behandelen. Voor zowel fokkalveren, als geiten- en schapenlammeren zijn er opfokspecialisten actief.

Heeft u interesse in melkpoeder of vragen over kalveropfok, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op, zodat we één van onze specialisten met u in contact kunnen brengen.

kalfje   Kalf met kalverdek

Natriumbicarbonaat

Stress door hitte kan een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van pensverzuring. Dit gebeurt al bij temperaturen vanaf 20 graden en bij een hoge luchtvochtigheid. Onder deze omstandigheden eet een koe minder ruwvoer en wordt er niet genoeg speeksel aangemaakt. Daarnaast zorgt hijgen voor een hogere CO2-uitstoot, waardoor het lichaam meer bicarbonaat nodig heeft om de interne pH op peil te houden. Daardoor komt er minder bicarbonaat vrij voor de pens, wat weer kan leiden tot pensverzuring. Toevoeging van natriumbicarbonaat aan het rantsoen bevordert het evenwicht in de pens en helpt pensverzuring te voorkomen. 

Advies: 150-250 gram natriumbicarbonaat per koe per dag.