Wij zijn gesloten

Graszaad

Hieronder ziet u onze graszaadmengsels voor 2023
Klik hier voor de grasfolder 2023

Als u grasland gaat vernieuwen, legt u hiermee de basis voor een goede weide voor meerdere seizoenen. Het is van groot belang goed te kijken naar de keuze van graszaad, om maximaal rendement te behalen. 

U kunt kiezen uit de graszaden "weide" en "maaitype". Bij deze graszaden is het mogelijk onderscheid te maken in één- en meerjarige soorten. Wij hebben voor u de keuze uit diverse graszaden van:

 • Barenbrug
 • Limagrain Advanta
 • MegaSeeds van Visscher Holland
 • Horsemaster, speciaal voor uw paardenwei 

TopDairy Mix® Melk4U

10% meer voorjaarsgras mogelijk!

 • Mengsel van 70% Explosion, 15% Armetto, 15% gecoate Timothee van het topras Aturo.
 • DynaSeed-Coating voor optimale kieming en opkomst.
 • Toevoeging van Timothee levert extra voorjaarsgras en structuur.
 • Productievermogen van het mengsel bij maaien: 14,4 ton ds/ha.
 • Kroonroestresistentie: 8,6

TopDairyMix® Melk

Topmengsel voor maaien en beweiden

TopDairyMix® Melk is een standvastig topmengsel voor vlot omweiden en daarnaast ook zeer geschikt voor maaien met een hoge jaaropbrengst en vooral veel voorjaarsgras.

 • De samenstelling: 20% Armetto, 30% Beau, 20% Rossimonte, 30% Explosion.
 • Vroege eerste snede met een goede opbrengst.
 • Productievermogen bij 100% maaien is 14,3 ton ds/ha..
 • Kroonroestresistentie 8,3

TopDairyMix® High Sugar

Extra melk van het lekkerste toetje

TopDairyMix® High Sugar bevat 100% Tetraploid Engels raaigras.

 • Mengsel van 75% AberGain, 25% AberZeus
 • Breedbladig en erg gezond gewas
 • Opbrengst bij maaien is 8% hoger dan het gemiddelde van de rassenlijst
 • Bevat 30% meer suikers en heeft een zeer hoge voederwaarde.
 • Betere eiwitbenutting
 • Uitstekende verteerbaarheid
 • Hoog melkdrijvend.
 • Zeer smakelijk gras en weinig vatbaar voor ziektes zoals kroonroest
 • Geschikt voor zowel maaien als beweiden.
 • Bij volop weiden of stalvoeren geven de koeien 1ltr extra melk.
 • Zaaiadvies: 50kg / ha
 • Maaihoogte: minimaal 6cm

TopDairyMix® NDF Maaien

Meer gras met minder (kunst)mest. Maaien van extensieve percelen

75% rietzwenkgras, meerendeels zachtbladig
15% Engels raaigras, voor snelle opkomst en aanleveren van suikers (voor goed inkuilproces)
10% rode klaver, gecoat. Dit aandeel gecoate klaver kan 100-150 kg N / ha vastleggen.

 • Rietzwenk bevat minder suikers en meer ruwe celstof (NDF) dan Engels raaigras en zorgt daarom voor een stabielere pens.
 • Structuurrijk
 • Goed te combineren met rode klaver
 • Goede beworteling en benutting
 • Ideaal voor droogtegevoelige percelen.
 • Zaaiadvies: 60kg / ha (tot uiterlijk eind september)
 • Maaihoogte: 7cm (te diep is slecht voor levensduur).

In het voorjaar goed bemesten en in de vroege zomer afbouwen.

MegaSeeds® BG-mengsels

BG-mengsels vormen nog steeds een belangrijk deel van de weidemengsels. De rassen van MegaSeeds® BG zijn geselecteerd op een goede standvastigheid en een jaaropbrengst van 102.

MegaSeeds® BG 3 bestaat voor 100 % uit Engels raaigras van de rassen Arsenal/Arnando en Rossera/Rossimonte.
MegaSeeds® BG 4 bestaat uit dezelfde rassen als BG 3, aangevuld met 28% Timothee.
MegaSeeds® BG 11 is een breed samengesteld mengsel voor inzaai van een sterke dichte zode voor intensieve beweiding.

Greenmix® GLB

Ideaal mengsel voor 1-2 jaar maaien

Is een combinatie van Italiaans en Westerwolds raaigras met een aandeel Engels raaigras, voor maximale opbrengst.

 • Kan laat in de herfst nog gezaaid worden na de maïsoogst
 • Het eerste jaar is de opbrengst 15% hoger dan een mengsel van Engels Raaigras.

Zoekt u iets anders bel dan even voor de mogelijkheden, tel: 0031-413-472642 / 06-51214666.
Voor specifieke typen graszaad kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Ultramax

Mengsel voor 2-3 jaar maaien

Wanneer een kortdurend grasland met hoge opbrengst gewenst is, kunt u voordelig inzaaien met het grasmengsel Ultramax. Het mengsel bevat soorten die heel veel productie geven gedurende de jaren direct na uitzaai. Het past uitstekend in de vruchtwisseling van het perceel en levert gedurende de volle 3 jaar een erg goede opbrengst op.

Samenstelling:

Ultramax Samenstelling

Zaaiadvies:

Inzaaien: 45 kg / ha

 

 

Maaihoogte:

7 - 8 cm.