Wij zijn gesloten

Maismest

Voor de eerste ontwikkeling van de maisplant is het belangrijk om voldoende voedingsstoffen op te kunnen nemen. Als de maispit kiemt is het nog niet mogelijk om organisch fosfaat op te nemen uit de bodem. Het is dan van groot belang om fosfaat aan te bieden via maismest. Deze fosfaatbron is wateroplosbaar en goed op te nemen door de plant.

We hebben voor u de volgende maismest-samenstelling:

  • MM 25 + 0 + 0 + 10 + 0,2Bo
  • MM 25 + 5 + 0 + 5 + 0,2Bo
  • MM 20 + 20 + 0 + 8 + 0,2Bo
  • MM 15 + 0 + 15 + 5 + 0,2Bo
  • MM 17 + 0 + 0 + 38 + 0,2Bo + 1,5 Humifirst
  • MM 17 + 5 + 0 + 38 + 0,2Bo + 1,5 Humifirst

Humifirst heeft een positief effect op de ontwikkeling van de wortels en de bovengrondse plantendelen. Ook heeft Humifirst invloed op de opname van nutriënten door maïs in de jeugdfase. Met name de hogere beschikbaarheid van fosfaat in het begin van het groeiseizoen stelt maïstelers in staat de fosfaatgift fors te reduceren, zonder dat dit ten koste gaat van de opbrengst.

Ook bij minder gunstige weersomstandigheden levert de toediening van Humifirst een voordeel. Praktijkproeven van Triferto in de periode van 2004 tot 2010 resulteerden in gemiddeld 7% meer drogestof.